De Afvalstoffendienst van de gemeente heeft een nieuwe afvalcontainer ontwikkeld.
Speciaal voor bewoners met een handicap.
De Afvalstoffendienst is al geruime tijd bezig met haar zogenaamde ‘containeriserings-project’, waarbij alle huishoudens in de gemeente een bepaalde afvalcontainer krijgen.
Bij het uitzetten van deze standaard containers bleek dat bij sommige bewoners maatwerk nodig is.
Zoals bij de witte hofjeswoningen aan de Pelssingel.
De huidige semi-ondergrondse container heeft namelijk vier ijzeren toegangskleppen die met een sleutel geopend moeten worden.
Voor een aantal bewoners aan de Pelssingel zou dit echter een probleem kunnen opleveren.
De Afvalstoffendienst heeft daarom in samenwerking met de firma Van Dijck twee semi-ondergrondse containers zo aangepast dat twee toegangskleppen met een afstandsbediening
langzaam open gaan en na één druk op de knop ook weer sluiten.
Hierdoor kan een vuilniszak ook met één hand in de container gegooid worden.
Vooral voor bewoners in een rolstoel is dit een prima manier om toch zelf het afval weg te kunnen gooien.
Het verzoek om ook voor bewoners met een handicap een container te ontwikkelen, kwam van mevrouw Regina Folkers, zelf minder valide en woonachtig aan de Pelssingel.
Al jaren probeert zij met haar stichting Alle Mensen er voor te zorgen dat ook diegenen met een beperking toch op een normale manier kunnen leven en functioneren.
Haar stichting gaat hierin zelfs zo ver dat zij vindt dat alle openbare faciliteiten zo moeten worden aangepast dat zowel valide mensen als niet valide mensen hier gezamenlijk gebruik van kunnen maken.

 

 

 

 

 

Door Redactie