Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) streeft naar meer bekendheid. Kindermishandeling omvat,
behalve slaan, ook psychisch geweld, verwaarlozing en seksueel misbruik.
In Brabant worden vermoedelijk tussen de 6000 en 10.000 en in Nederland vermoedelijk tussen
de 50.000 en 80.000 kinderen per jaar door hun ouders mishandeld.
Ongeveer 50 kinderen overlijden landelijk aan de gevolgen daarvan.
Uit recent onderzoek is gebleken dat het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) door slechts 1 op de 10 Nederlanders wordt gekend.
Een meerderheid van de mensen die op enigerlei wijze kindermishandeling vermoeden doet hier niets mee.
Aan die lacune wil het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling iets doen.
Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) heeft campagne-materiaal ontwikkeld dat aan 14 AMK regio’s ter beschikking wordt gesteld.
Een TV- en radiospot, een folder en een poster, een website en (stopper)advertenties.
Titel van de campagne: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, ‘Bij twijfel bel 0900 123 123 0.
Misschien wel het belangrijkste telefoontje in iemands leven”.
Het landelijk toegangsnummer krijgt een prominente plaats in de campagne.
De campagne krijgt een regionaal accent.
AMK Brabant (met vestigingen in Breda en Helmond) zal in samenwerking met o.a. de GGD’s in september in de regio folders en posters
verspreiden onder (basis)scholen, huis- artsen, consultatiebureaus, bibliotheken, etc.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van AMK Brabant: de heer W.O. Zijlstra, campagneleider  (0492) 50 84 10.

Door Redactie