AFTELLEN NAAR CARNAVAL…!

Carnaval 2004 komt eraan, nog een aantal weken en het feest barst weer los.
In afwachting van dit grote feest gaat ROS-kabelkrant alvast een kijkje achter de schermen
nemen bij het georganiseerd Rosmalens carnaval.
Vandaag in gesprek met Tiny van Griensven voorzitter van Trug nor Vruuger en organisator van
de kletsavond.
Tiny verteld:
Trug nor vruuger organiseert 25 januari voor de 10e keer de kletsavond ism de carnavals stichting.
Dit initiatief is genomen na het wegvallen van het zuid Nederlands kampioenschap tonproaten jaren
geleden, en de behoefte aan een dergelijk evenement bleek groot.
De avond wordt er een vol “klets”op een gezellige en komische manier, voor iedereen toegankelijk maar
de meeste aanwezigen zijn toch wel 40+.
Een tonproater is iemand die met moppen in een verhaal het publiek aan het lachen probeert te
krijgen.
Behalve de tonproaters treden we zelf ook op met Trug Nor Vruuger, we brengen echte ouderwetse
carnavalsnummers die iedereen mee kan zingen.
Verders hebben we dit jaar ook CV de Oetelhoazen uitgenodigd.
5 tonproaters heb ik voor deze avond weten te benaderen en een aantal daarvan stond 2 weken
geleden nog op de Brabantse kampioenschappen waaronder Hans Eijkemans.
We hebben dus hoge kwaliteit in huis, echt het neusje van de zalm.
Een dergelijk evenement organiseren kost geld, de avond financieren we door een loterij te houden en
door wat steun van de carnavals stichting, verders zijn we De Kep dankbaar voor de goede medewerking.
Dit wordt de laatste kletsavond bij De Kep, vanaf het komende najaar gaan we verhuizen met al onze avonden naar De Kentering.
Ook de senioren middag komende carnaval op de maandagmiddag zal dit jaar al in De Kentering plaats
vinden.
Op maandag 23 februari vanaf 14.00 uur zijn alle 55+ ers uit Zandhazendurp welkom.
Deze middag organiseer ik samen met de Hevo al weer sinds een paar jaar.
Ik wil ook nog even kwijt dat we veel steun hebben van onze trouwe achterban van de vriendenclub die
ondertussen alweer 250 leden hebben.
Zij dragen regelmatig een steentje bij in de diverse kosten bij onze evenementen.
Heel hartelijk dank daarvoor.