AFTELLEN NAAR CARNAVAL…!

Carnaval 2004 komt eraan, nog een aantal weken en het feest barst weer los.
In afwachting van dit grote feest gaat ROS-kabelkrant alvast een kijkje achter de schermen nemen bij het
georganiseerd Rosmalens carnaval.
Vandaag in gesprek met Jan van Hassel, ex-Prins Hannus dun Urste tevens Opperzandhaas van Zandhazendurp.
Initiatiefnemer van De Hannus dun Heiboertrofee, oprichter van de minigarde.
Jan is heel lang aktief geweest in het georganiseerd zandhazendurps carnaval, vanaf de oprichting was hij lid van de hofkapel en hield dat 15 jaar vol.
Daarna is hij 7 jaar lid geweest van der Raad van XI, waarvan 5 jaar als secretaris van de carnavalsstichting.
In die tijd zag ook door zijn toedoen de minigarde het levenslicht.
Vervolgens stapte hij over naar de toenmalige Raad van Advies en toen hij met plannen rondliep om te
stoppen werd hij door het bestuur van de Raad van XI gevraagd voor de niet geringe taak van Prins
Carnaval van Zandhazendurp.
2 jaar heeft hij deze taak vervuld in 1991 en 1992 was hij Prins Hannus dun Urste van zandhazendurp.
Daarmee maakte hij een lidmaatschap van 25 jaar van de carnavalsstichting vol en werd benoemd tot
opperzandhaas, een titel waar hij nog steeds apetrots op is.
Het was in ieder geval een periode die hij niet had willen missen.
Heel mooi dat er de laatste jaren zoveel clubkes bij zijn gekomen, vooral muzikaal gezien een rijkdom waar wij vroeger alleen maar van durfde dromen.
Jan is initiatiefnemer van de Hannus dun Heiboertrofee.
De prijs is bedoeld om een persoon die zich voor zandhazendurp extra verdienstelijk heeft gemaakt in het
zonnetje te zetten.
De prins reikt deze prijs uit op carnavalszaterdag na de intocht en sleuteloverdracht op de Driesprong.
De prins en zijn Raad van XI bepalen wie er de Hannus dun Heiboer trofee in ontvangst mag nemen.
Jan: ZDH Prins Harry d’n eerste maak er wat moois van, het is jou samen met adjudant Huub van
harte toevertrouwd, wij zandhazendurpers rekenen op jullie.