AKTIE ZORGENKIND WEDEROM EEN SUCCES

De 28-e aflevering van Aktie Zorgenkind was wederom een groot succes.
Voor de laatste keer in café de Kèp want volgend jaar is de grote zaal gesloten i.v.m. de uitbreiding van het centrum.
Er is een andere lokatie op het oog, een flinke ‘ommekeer’.
De middag verliep vloeiend, de ene artiest volgde de ander in rap tempo op.
Met het ingezamelde geld komt het goed.
Alleen al door de duivenveiling is € 5700,- ingezameld.
Prima werk door de duivenmelkers en alle vrijwilligers.