Op dinsdag 20 januari wordt in het paviljoen Het Excuus de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden van de tennisvereniging Rosmalen.
Belangrijke agendapunten is: de beleidsprioriteiten van het bestuur voor 2003/2004, inhoudende: aanpassingen aan het paviljoen,
Continuering van het goede niveau van de tennislessen, investering

voor de aanleg van een minibaan en de vervanging van een aantal banen.
Het geheel wordt begeleid door de renovatiecommissie die deze plannen tijdens de vergadering zal presenteren.
Van het bestuur zijn statutair aftredend secretaris Frank Burghout en bestuurslid recreatietennis Bart Croughs.
Beiden stellen zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor Owen Salfischberger en Monique Huberts te benoemen tot bestuurslid technische commissie en bestuurslid algemeen.
Dinsdag 20 januari aanvang  20.00 uur.

Door Redactie