Ruim 70% van de allochtone huishoudens zegt moeite te hebben met rondkomen.
Bij Nederlanders in de grote steden ligt dit percentage op 37%.
Ook bij het beheren van de financiën zijn er verschillen die het NIBUD soms verontrustend vindt;
vooral Turkse en Marokkaanse huishoudens kiezen minder voor verzekeringen en sparen ook minder en kopen veel vaker op afbetaling.
Een opvallende gelijkenis met Nederlandse huishoudens is weer de manier waarop thuis beslist wordt over de financiën.
In bijna drie kwart van de gevallen doen mannen en vrouwen dat samen.
Dit zijn enkele bevindingen uit het NIBUD onderzoek naar de inkomsten, uitgaven en het financiële beheer van
Surinaams/Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse, en een referentiegroep van autochtone Nederlandse huishoudens.

Door Redactie