Het consumentenportaal www.staiksterk.nl is in het eerste jaar van zijn bestaan flink uitgebreid en vernieuwd.
De site geeft informatie over rechten en plichten van consumenten.
Behalve concrete antwoorden op specifieke vragen over consumentenrecht, verwijst staiksterk.nl de bezoeker ook door naar organisaties die verder kunnen helpen.
Onderzoek onder bezoekers van de site heeft uitgewezen dat men tevreden is over de geboden

informatie (gemiddeld waarderingscijfer 7,1), maar dat behoefte bestaat aan nog specifiekere advisering.
Het merendeel van de bezoekers raadpleegt de site vanwege een conflict met een leverancier of omdat men niet tevreden is over een product of een geleverde dienst.
Bij deze (eerste) uitbreiding van de site zijn bestaande thema s als  verkeer en vervoer  en  vakantie en recreatie  aangevuld.
Zo kan de consument nu bijvoorbeeld nagaan wat zijn rechten en plichten zijn bij een overboekte vlucht, wanneer zijn bagage verloren is gegaan of beschadigd is,
of wat hij kan doen bij schade wegens aanrijding door een onbekende.
Als nieuwe thema s zijn toegevoegd  communicatie  en  geld en verzekeringen .
Voor de komende periode staat nog een aantal uitbreidingen en vernieuwingen op de rol.
Zo worden de thema s  wonen en interieur  en  geld en verzekeringen  verder uitgebreid en zijn als nieuwe thema s voorzien  kopen op internet ,  eten en drinken  en  gezondheid .
De website staiksterk.nl is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken.
De voor het consumentenbeleid verantwoordelijke staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken beschouwt de site www.staiksterk.nl
als een belangrijk onderdeel van haar beleid, gericht op de versterking van de positie van de consument.

Door Redactie