De tijd waarin Frederik V leefde ligt al ver achter ons.
Toch is de invloed van zijn hofhouding nog steeds merkbaar.
Vooral bij de ontwikkeling van de kunsten en de hofcultuur van de Oranjes.
Dat is bijzonder, want hij was maar één winter koning van Bohemen.
Daarna moest hij vluchten naar Den Haag.
Het leven van de Winterkoning in de hofstad staat deze winter centraal in het Haags Historisch Museum.

HET HAAGSE HOFLEVEN

Eenmaal in Den Haag bouwen van Frederik V (1596-1632) en zijn vrouw Elizabeth Stuart een indrukwekkend hofleven op,
waarin veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de kunsten.
De stadhouder liet dat niet op zich zitten en zo onstond er een rivaliteit tussen beide hoven.
Dit leverde mooie kunstwerken op van schilders als Van Poelenburch, Jordaens, Van Dyck en Van Honthorst.

DE TENTOONSTELLING

De tentoonstelling geeft een duidelijk beeld van Den Haag aan het begin van de zeventiende eeuw.
In deze tijd begon men met het smeden van allianties en het zichtbaar maken van macht en status.
U ziet het verschil tussen het hofleven van het Boheemse paar in Amberg, Heidelberg en dat van Den Haag.
Verder wordt er aandacht besteed aan de relatie met de Oranjes en wordt de Dertigjarige Oorlog nader belicht.

Haags Historisch Museum, Den Haag

Van 6 december 2003 tot en met 14 maart 2004

Door Redactie