EDUCATIEF CENTRUM HINTHAM GEOPEND

Op vrijdag 23 januari heeft B. Eigeman, wethouder van onder meer onderwijs, het Educatief Centrum
Hintham geopend.
Het Educatief Centrum Hintham (E.C.H.) is een moderne multifunctionele accommodatie waar de
basisscholen De Vlieger en Jeroen Bosch, peuterspeelzaal ’t Babbeltje en kindercentrum De Petteflet hun
nieuwe onderkomen hebben.
Het biedt onderdak aan recreatieve en educatieve, activiteiten voor school, buurt en verenigingen.
De ontwikkeling van het Educatief Centrum Hintham is in goed overleg gegaan met de gebruikers van het gebouw en ook de wijkraad heeft in dat proces een nadrukkelijke rol gespeeld.
Na jaren voorbereiding en 16 maanden bouwen, is in de zomer van 2003 een bijzonder gebouw opgeleverd met vele plussen.
De buitencontouren geven al een goed beeld.
De voorgevel aan de Vincent van Goghlaan is 103 meter breed.
Hier bevindt zich de hoofdentree die leidt naar de gemeenschappelijke, multifunctionele ruimte met
een grote foyer, keukenpantry en twee speellokalen voor kleuters annex aula.
Deze aula is met schuifwanden in te delen in één grote ruimte, twee of vier aparte ruimten, afhankelijk van de activiteit.
De speellokalen liggen 80 centimeter dieper dan de foyer, die daardoor als (theater)podium kan dienen.
Een glazenwand biedt een riant uitzicht vanuit de foyer op een sportzaal.
In de vleugel naast de foyer liggen de klaslokalen voor de onderbouw: links zes voor De Vlieger, rechts zes voor Jeroen Bosch plus een ruimte voor Plein Actief (uitleen van spel- en sportmaterialen).
Daarachter bevinden zich de peuterspeelzalen (eigen ingang Karel Ensinck- straat) en het kinderdagverblijf (eigen ingang en parkeerplaatsen in Johan Enthovenstraat).
Beneden ligt de uitgebouwde sportzaal met kleed- en wasruimten, bergingen en een technische ruimte.
De sportzaal kan met een vouwwand in twee volwaardige gymnastieklokalen worden verdeeld.
Op de verdieping zijn18 klaslokalen voor de bovenbouw, een mediatheek met computerruimte,
handvaardigheidlokalen, werkplekken voor leerkrachten, ruimte voor remedial teaching,
spreekkamers, cursus- en vergaderruimten, personeelskamer en twee ruimten voor buitenschoolse
opvang.
De buitenruimte kan, buiten de schooltijden, door de buurt worden gebruikt.