Met ingang van 2004 verandert een aantal vergoedingen in de gezondheidszorg.
Zo gaat de eigen bijdrage voor de thuiszorg omhoog.
De eigen bijdrage voor de thuiszorg is afhankelijk van iemands inkomen.
De laagste inkomens betalen vrijwel altijd alleen het ‘drempelbedrag’.
Dat betekent dat hun bijdrage in 2004 omhooggaat van € 8,80 naar € 16,- per maand.
Via de Belastingdienst kunnen zij nog een deel hiervan terugkrijgen.
Een alleenstaande AOW’er, zonder aanvullend pensioen, gaat dit jaar bijvoorbeeld € 12,30 per maand betalen voor thuiszorg; dat is € 3,50 meer dan in 2003.
In Nederland maken nu ongeveer 500.000 mensen gebruik van thuiszorg.
Minder dan de helft van deze mensen ontvangt het hele jaar door zorg.
Driekwart van de cliënten is ouder dan 65.
Met vragen over hun bijdrage kunnen mensen het gratis telefoonnummer van het CAK-BZ (centraal administratiekantoor bijzondere zorgkosten) bellen: 0800-1925.

Door Redactie