Op dinsdag 13 januari van 19.00-22.00 uur vindt het maandelijkse Alzheimercafé plaats.
Dit is bedoeld en voorziet ook in de behoefte van mensen die lijden aan dementie, hun partner, kinderen, familie, verzorgenden, vrijwilligers en andere belangstellenden.
Op 13 januari staat het onderwerp: ‘Centrum voor geheugenproblematiek’ centraal. Bij bovengenoemde bijeenkomst is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.
Ook eigen ervaringen zijn welkom en er is gelegen- heid tot onderling overleg.
De toegang is gratis.
Adres: Clockenweerde, Klokkenlaan 85 in ‘s-Hertogenbosch (achter winkelcentrum De Rompert, bereikbaar met bus 63)
Meer informatie en/of folder: Divers, Team Welzijnswerk in Rosmalen  521 64 61
en/of De Herven  645 44 00

Door Redactie