Zorgcentrum De Annenborch en woningstichting De Kleine Meierij (DKM) zijn besprekingen gestart over de realisering van nieuwbouw voor het zorgcentrum.
Het overleg moet eind januari of begin februari resulteren in de afsluiting van een
samenwerkingsovereenkomst tussen de twee partijen.
Het aan de Schoolstraat gelegen zorgcentrum is dringend toe aan vernieuwing.De beoogde samenwerking moet leiden tot nieuwbouw van De Annenborch op de locatie van sportpark
De Hoef aan de Sportlaan, en -in het vervolg daarop- tot herontwikkeling van de huidige locatie van De Annenborch.
Belangrijk argument voor De Annenborch om met DKM aan tafel te gaan, is de reeds bestaande samenwerking bij het vormen van een Zorgzaam Netwerk.
Dit samen met Dimens, Thuiszorg en welzijnsinstelling.
“Het ligt het meest voor de hand om met de locaal bekende partner samen te werken .
Wij weten wat wij aan elkaar hebben”, aldus L. Buis, voorzitter van De Annenborch.

Door Redactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.