De ANBO voor 50-plussers gaat via de 545 afdelingen de effecten van de hogere eigen bijdragen in kaart brengen van ouderen die afhankelijk zijn van thuiszorg.
Via de ANBO Raadslijn en de afdelingen komen er steeds meer signalen binnen van ouderen die bang zijn dat ze de verhoogde eigen bijdrage voor thuiszorg niet meer kunnen betalen.
Het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van veel ouderen komt daarmee op losse schroeven te staan. 
Volgens de ANBO komen er signalen binnen van ouderen die voortaan minder uren thuiszorg kunnen betalen dan waarvoor zij zijn geïndiceerd.
Ook zijn er ouderen die stopzetting van de thuiszorg overwegen.  
Volgens de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg hebben de afgelopen dagen 2.000 tot 4.000 mensen afgezien van thuiszorg, omdat per 1 januari de eigen bijdragen fors zijn verhoogd van 4,60 euro per uur naar 11,80 euro.
Minima betalen voortaan tenminste 16 euro en hogere inkomens maximaal 528 euro per vier weken.
De exacte berekening van de eigen bijdrage thuiszorg is ingewikkeld en afhankelijk van inkomen en aantal uren thuiszorg.  
De ANBO vindt dat de eigen bijdrage voor thuiszorg eigenlijk helemaal afgeschaft moet worden.
Het is immers een volksverzekering waarvoor mensen premie betalen. 
De ouderenorganisaties laten de inkomensgevolgen voor ouderen van deze maatregel en andere bezuinigingen in de zorg doorrekenen door het NIBUD.
Volgende maand gaan de ouderenorganisaties ook met minister De Geus van Sociale Zaken om de tafel zitten.
De door de ANBO-afdelingen verzamelde gegevens over de thuiszorg worden meegenomen in een gezamenlijke actie van de ouderenorganisaties, die midden februari plaatsvindt.

 

 

 

 

 

Door Redactie