De globale dagindeling van de Sterrenparade op zondag 18 januari in partycentrum De Kèp ziet er als volgt uit:

10.45 – 11.45 uur

Inzetten duiven en ontvangst van de deelnemers

12.00 uur

De Postiljons, de drumband van stichting Prisma uit Udenhout bestaande uit verstandelijk gehandicapten, opent als altijd de Actie Zorgenkind.
12.15 uur

Officiële opening door wethouder R. van Grunsven.

12.30 uur

Optreden van Mark Coenen.

13.00 uur

Optreden van Peter Bosters.

14.00 uur

Bonnenverkoop: Harry van Zuijlen zal zoals elk jaar

proberen om in sneltreinvaart de kas te vullen

Prijsuitreiking: wie wint dit jaar de Sterrenparade en

wie neemt de gouden beker mee naar huis.

15.15 uur

Optreden van Theo van Veghel  ‘The Voice and The

Hart’ van Actie Zorgenkind.

16.15 uur

Optreden van Albert West.

17.00 uur

Optreden van Dennie Christian als afsluiting van

deze dag.

Door Redactie