Het kabinet schrapt de wettelijk vastgelegde momenten voor herbeoordelingen van mensen met een WAO-uitkering.
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld mensen met meer kans op de arbeidsmarkt, eerder worden her beoordeeld.
Door de afschaffing van het wettelijk verplichte systeem van herbeoordelingen krijgt het  Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) meer mogelijkheden om zelf invulling te geven aan het moment waarop de herbeoordelingen plaatsvinden.
Op dit moment worden mensen met een WAO-uitkering een jaar na de toekenning van de uitkering opnieuw beoordeeld en vervolgens een keer per vijf jaar.
Bij de herbeoordeling wordt onder meer gekeken naar het soort werk dat iemand ondanks zijn beperking nog kan doen (arbeidskundige schatting).

Door Redactie