Iedere donderdagmorgen is van 10.30 – 12.30 uur een HEVO-ouderenadviseur aanwezig in de HEVO- sociëteit aan de Azaleastraat 16. 
U kunt hier terecht met uw vragen over bijvoorbeeld huursubsidie, bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, thuishulp, verzorging/ verpleging, hulpmiddelen, dagopvang.

Mocht u liever in de huiselijke sfeer advies hebben of niet in staat zijn naar de sociëteit te komen, bel dan naar de HEVO-sociëteit 073 – 5221275.

 

 

 

Door Redactie