De ministerraad heeft ermee ingestemd om de huursubsidie vanaf 1 juli met € 12,- per maand te verlagen.
Hiervoor wordt het deel van de huur waarover huurders geen subsidie krijgen (basishuur), met dit bedrag verhoogd.
Door de verhoging van de basishuur (voorheen de ‘normhuur’), krijgen huishoudens per maand in elk geval  € 12,- minder huursubsidie.
Dit geldt van 1 juli 2004 tot 1 juli 2005.

Of een huurder op 1 juli 2004 per saldo meer of minder huursubsidie ontvangt, hangt af van de persoonlijke situatie, bijvoorbeeld veranderingen in het huishouden, het inkomen of de huur.
Met de maatregel geeft minister Dekker invulling aan de bezuiniging op de huursubsidie, die is aangekondigd in het regeerakkoord en de begroting van VROM voor 2004.
In totaal moet tot 2007 een bedrag van 210 miljoen euro worden bezuinigd.

Door Redactie