Op maandag 12 januari organiseert de gemeente bijeenkomsten over nieuwe regels voor muziekgeluid.
Naast een middagbijeenkomst speciaal voor horecaondernemers is er een avondbijeenkomst voor alle andere belanghebbenden en belangstellenden.
Het voorstel om de regels te vernieuwen, staat beschreven in de Nota Muziekgeluid.
In de nota is aandacht besteed aan evenementen in openbaar gebied, muziek op straat en muziek in inrichtingen.
Per onderwerp is gekeken naar de regelgeving die van toepassing is en naar de huidige praktijk.
Daarnaast worden voorstellen gedaan voor nieuw beleid en de daarvoor benodigde handhavingscapaciteit.

De belangrijkste veranderingen zijn:
* Er komen meer collectieve ontheffingen en minder incidentele ontheffingen van de geluidsvoorschriften voor de horeca.
* In de drie weken voor carnaval wordt het toegestaan om tot 23.00 uur met een carnavalsorkest muziek te maken in horecabedrijven.
* Het oefenen van harmonieën en carnavals orkesten mag per locatie één maal per week tot 22.00 uur de geluidsnormen tot 10 dB(A) overschrijden.

Muziek bij evenementen zal pas bij de besluitvorming over het evenementenbeleid besproken worden.
De Nota Muziekgeluid is te verkrijgen bij de Informatiebalie in het Stadskantoor.
Op verzoek kan een exemplaar van de nota per post of per e-mail worden toegestuurd.
Inlichtingen hierover bij  mevrouw H. Smolders van de afdeling Milieu 073 – 615 56 65 of stuur een e-mail naar milieu@s-hertogenbosch.nl
De avondbijeenkomst begint met een presentatie van de voorgestelde veranderingen in de regels.
Na de presentatie kunt u vragen stellen en uw mening geven.
Mevrouw E. de Jonge, wethouder van onder meer milieu, treedt tijdens deze avond op als voorzitter.
De avondbijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in hotel Central aan de Markt, Burgemeester Loeffplein 98.

 

 

 

Door Redactie