Op donderdag 29 januari van 20.00 – 21.00 uur houdt Basisschool De Borch een informatieavond voor ouders van kinderen die dit
schooljaar of in de schooljaren 2004-2005 en 2005-2006 vier jaar worden.
Vervolgens wordt er op dinsdag 10 februari van 8.45 – 10.15 uur een open ochtend gehouden,
waarbij deze ouders de gelegenheid geboden wordt een kijkje in de school en klassen te nemen.

Op beide dagen is het dan ook mogelijk kinderen in te laten schrijven.
Uiteraard kunt U ook buiten deze data altijd terecht voor een informatief gesprek of een aanmelding. Vooraf kunt U telefonisch (073) 5213995 of via
de mail vlborc@horizon.nl een schoolgids aanvragen.

Door Redactie