Vrijwel iedereen komt op een bepaald moment in zijn leven met genotmiddelen en het gebruik van middelen in aanraking.
Dit kan zijn in het gezin, op het werk of in de vriendenkring.
Kennis van middelen, evenals het op de hoogte zijn van instanties die hulp kunnen bieden aan de gebruiker zelf en aan de omgeving,
zijn dan van belang.
De term genotmiddelen is de verzamelnaam voor de groep van middelen met een stimulerende, verdovende of bewustzijns veranderende werking.
Deze werking ontstaat door een prikkeling van de hersenen waardoor geestelijke en lichamelijke effecten optreden.
Het gebruik van genotmiddelen is in eerste instantie altijd een keuze van de gebruiker, bijvoorbeeld uit nieuwsgierigheid,
om verveling te verdrijven maar ook om slaapproblemen en angststoornissen te onderdrukken.
Of iemand na een eerste keer doorgaat met gebruiken is afhankelijk van de beweegredenen om te gebruiken, de werking van het middel en de mate waarin

iemand gevoelig is voor de effecten.
Het Informatiecentrum GGz ‘s-Hertogenbosch organiseert in samenwerking met Novadic een informatieavond over genotmiddelen en middelengebruik op donderdagavond 29 januari.
De informatieavond wordt gehouden in het gebouw van GGz ‘s-Hertogenbosch (ingang Bethaniestraat 2) en duurt van 19.15 tot 21.30 uur (zaal open om 19.00 uur).
Gratis toegangsbewijzen kunt u afhalen of reserveren bij Informatiecentrum GGz ‘s-Hertogenbosch, Hinthamerstraat 209 073 – 658 65 86 (dinsdag tot en met vrijdag 9.30 – 17.30 uur).

Er worden maximaal vier kaarten per persoon verstrekt.

Door Redactie