In de bibliotheek in Rosmalen wordt op woensdag 14 januari een inleiding over Adobe Photoshop en Photoshop Elements gegeven.
Maurits Brock, docent aan het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven, zal toelichten wat de
mogelijkheden zijn om digitaal foto’s te bewerken.
Tijdens deze inleiding zal o.a. worden ingegaan op hoe men het beste met een digitale camera om kan gaan en wat de mogelijkheden zijn.
Waar bestaat bijvoorbeeld een digitaal beeld uit en wat kun je er allemaal mee?
Hoe kun je een foto bewerken?
Hoe maak je je eigen grafisch product?

Voor antwoord op deze vragen en meer kunt u op 14 januari terecht in de Bibliotheek in Rosmalen.

 

 

 

Door Redactie