Op maandag 19 januari organiseert de gemeente een inspraakavond over het voorontwerp uitwerkingsplan voor het Bedrijvenpark De Groote Vliet.
Dit plan is een uitwerking van het bestemmingsplan De Groote Wielen.
Het plan voorziet in het realiseren van genoemd bedrijventerrein met bebouwing in bouwblokken van 90 bij 100 meter.
Functioneel is bedrijvigheid tot milieucategorie 3 toegelaten met een binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid voor categorie 4.
Het bedrijvengebied is vooral bedoeld voor autoshowrooms, bouwmarkten, de groothandel, grootschalige detailhandel
(met uitzondering van onder andere meubels en woninginrichting), (zakelijke) dienstverlening en kantoorachtige bedrijven.
Voor een gedetailleerde beschijving wordt verwezen naar de publicatie van dit uitwerkingsplan in de Bossche Omroep van 4 januari jongstleden.
Voorzitter van deze bijeenkomst is wethouder mevrouw J. Eugster, portefeuillehouder van onder meer Ruimtelijke Ordening.
Mevrouw S. de Jong van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw licht het plan toe.
Tevens krijgt u gelegenheid uw mening omtrent dit uitwerkingsplan mondeling toe te lichten.

De inspraakavond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Dasstov, De Driesprong 11.

 

 

 

Door Redactie