JUBELCONCERT DOOR ST. CECILIA

Muziekvereniging St. Cecilia organiseerde zondag een Jubelconcert in de Uythof.
Na het concert was er een receptie voor de jubilarissen.
Vijftig jaar lid is Ad van Uijen, 40 jaar Huub Quekel en Nico Spierings terwijl Joanita Lefel 25 jaar lid is.
Zij kregen een onderscheiding van de Federatie Katholieke Muziekbonden Nederland met de daarbij
behorende oorkondes.

Het werd een gezellige middag.