Het politiekorps Brabant-Noord heeft in 2003 weer meer zaken opgelost dan het jaar ervoor.
Ook brachten de agenten van het korps meer  verdachten aan bij het openbaar ministerie.
Dat verklaarden korpschef Erik Akerboom en plv. korpschef Roy Karg tijdens een perspresentatie.
De korpsleiding is tevreden met de resultaten over 2003.
Het ophelderingspercentage steeg verder door naar 21,7% (was 18,5% in 2002).
Dat percentage is het hoogste van Brabant.
Evenals in de rest van Brabant daalde ook in Brabant- Noord het aantal aangiften licht.
Het was de eerste perspresentatie van korpschef Erik Akerboom, die 1 december 2003 is gestart in Brabant-Noord: ‘Tijdens mijn kennismakingsronde tref ik een regio aan met enthousiaste, gedreven medewerkers die hard en resultaatgericht werken.
Aan de doelstellingen van het regionaal convenant wordt op het gebied van bijvoorbeeld staande houdingen al ruimschoots voldaan.
Hetzelfde geldt voor de misdrijven die aan veelplegers zijn gerelateerd.
Deze zijn dankzij de aanhoudingen van een aanzienlijk aantal veelplegers begin 2003 in de tweede helft afgenomen.
Ook dit ligt in lijn met de afspraken in het regionaal convenant.’

Speerpunten van beleid
De integrale aanpak op gebied van veelplegers en huiselijk geweld werpt zijn vruchten af. 
Voor 2004 verwacht het korps deze samenwerking op meer terreinen uit te breiden.
Op het gebied van de speerpunten van beleid liet 2003 de volgende ontwikkeling zien:
Inzake jeugd en drugs nam het aantal meldingen van overlast toe.
Het aantal aangehouden verdachten steeg fors.
Het oplossingspercentage van geweldszaken is wederom gestegen tot 61% (was 55,9% in 2002).
In 2003 waren er meer doden en gewonden te betreuren in het verkeer.
Het aantal staande houdingen verkeer vertoonde een positieve ontwikkeling.
Het aantal meldingen milieu stabiliseert.
Het aantal woninginbraken daalde. 

Opsporing
In de opsporing is veel werk verzet.
Onder meer bij de afronding van het DART-onderzoek en de veroordeling van de Bossche zakenman Van Meesen.
Ook in internationaal opzicht was Brabant-Noord succesvol met de aanpak van de internationale handel in munitie en verdovende middelen.
De presentatie van de Veiligheidsatlas mag hier ook niet onvermeld blijven.
De atlas zal ook in 2004 onderwerp van gesprek zijn.
De nieuwe regeling Teams Grootschalige Opsporing (TGO) heeft het afgelopen jaar zijn waarde bewezen.
In 2003 is in 20 zaken een TGO gestart.
Twee zakenbleken achteraf geen misdrijf te zijn, vier zaken lopen nog, alle overigen zijn succesvol opgelost.
Het provinciale opsporingsprogramma Bureau Brabant leverde een belangrijke bijdrage aan de oplossing van enkele TGO’s zoals de aanhouding van een serieverkrachter (Grave, Heesch, Loosbroek en Zeeland)  en brandstichting in Rosmalen.  

Burger centraal
In 2004 wil het korps zich nog meer richten op de burger.
Dat betekent: werken aan een bereikbaar, beschikbaar en zichtbaar korps.
Concreet bijdragen aan Veiligheid Voorop bijvoorbeeld via uitbreiding van de mogelijkheid om aangifte te doen: aangifte op afspraak, telefonisch, aan een snelbalie en via internet (vanaf medio april).
Daarnaast onderzoekt Brabant-Noord op dit moment de wensen van burgers ten aanzien van de openingstijden van de politiebureaus.

 

 

 

Door Redactie