Hulp kunnen bieden in onvoorziene omstandigheden, kan van levensbelang zijn.
In je eigen omgeving of bijvoorbeeld bij evenementen.
Maar ook adequaat kunnen reageren bij kleine ongelukjes is belangrijk.
Het Rode Kruis ‘s-Hertogenbosch biedt haar vrijwilligers en andere belangstellenden de mogelijkheid een EHBO-opleiding te volgen.
Aanmelden kan tot eind januari.
Mits er voldoende aanmeldingen zijn starten we in het voorjaar weer met de opleiding EHBO.
De opleiding bestaat uit 13 tot 13 bijeenkomsten op de Oude Dieze 12.
De opleiding is gratis voor alle  Rode-Kruis vrijwilligers en voor hen die dat willen worden.
Voor alle overige belangstellende zijn de kosten € 100.-.

Heeft u belangstelling of wilt u zichaanmelden?
U kunt zich op geven per e-mail nieuwsbrief@rodekruisdenbosch.nl
of telefonisch 073 – 613 28 79

 

 

 

Door Redactie