Winkeliers willen een landelijk winkelverbod voor mensen die zich herhaaldelijk schuldig hebben gemaakt aan winkeldiefstal.
Om dit te kunnen handhaven is er een landelijke databank nodig met de foto’s van de veelplegers.

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is hierover in gesprek met het ministerie van Justitie.
Nu kunnen winkeliers volgens S. Veenstra van de RND mensen die regelmatig stelen of overlast veroorzaken, zelf al een winkelverbod opleggen.
,,Dat is bijzonder effectief.
Op overtreding staat maximaal een halfjaar gevangenisstraf.”

Wanneer een winkelier iemand zelf heeft verboden nog in zijn winkel te komen, weet hij om wie het gaat.
Maar wanneer de rechter of het Openbaar Ministerie een winkelverbod oplegt, is een uitwisseling van foto’s nodig zodat de detailhandel de veelplegers kan herkennen.

De RND pleit daarom voor een databank met foto’s van veelplegers, die alleen voor detaillisten toegankelijk is.
Het idee hiervoor komt uit Groot-BrittanniĆ«, waar een dergelijk systeem al enkele jaren werkt. ,,De privacygevoeligheid zit vooral in gegevens als naam en adres”, aldus Veenstra.
En die gegevens hoeven de winkeliers niet te hebben.
Zij hebben alleen een foto nodig om mensen te kunnen herkennen.

 

 

 

 

 

Door Redactie