De Vereniging van Letselschade-advocaten (LSA) organiseert een congres over tegengestelde belangen bij de regeling van letselschade.
Een slachtoffer van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische beroepsfout of een ander ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is, heeft letselschade.
Het slachtoffer van letselschade heeft recht op volledige schadevergoeding.
Maar daarnaast heeft het slachtoffer ook plichten.
De voornaamste plicht van het slachtoffer is, zijn schade te beperken.
Als hij nog kan werken, moet hij proberen zijn resterende arbeidscapaciteit in te zetten.
Als hij een beroep op de sociale verzekering kan doen, moet hij dat doen.
Hoe ver strekt de schadebeperkingsplicht van het slachtoffer?
Heeft hij recht op een eersteklas ziekenhuiskamer, of moet hij met een tweedeklas kamer genoegen nemen?
Als het slachtoffer volledig invalide is en 24-uurs verzorging nodig heeft, heeft hij er dan recht op dat hij thuis verzorgd wordt,
of mag de aansprakelijke partij eisen dat hij zich laat opnemen in een goedkoper verpleeghuis?

Door Redactie