Veel Nederlandse milieu- en natuurorganisaties hebben het afgelopen jaar aanhangers verloren.
Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het VARA- radioprogramma Vroege Vogels, dat de cijfers onlangs bekendmaakte.
Het totale aantal betalende leden van deze organisaties is licht gestegen maar dat is alleen te danken aan de komst van een aantal nieuwe organisaties.
Zo trok nieuwkomer ‘Adopteer een kip’ meer dan 14.000 leden.
In totaal zijn er 4.137.132 mensen lid van organisaties die zich inzetten voor de bescherming van natuur, milieu en dieren.
Ten opzichte van vorig jaar is dat een stijging van ruim 27.000 mensen.
Natuurmonumenten blijft met 945.000 leden, de grootste natuurorganisatie maar verloor in 2003 15.000 aanhangers.
De grootste verliezer van het afgelopen jaar was Greenpeace dat ruim 25.000 leden verloor en nu op 673.523 aanhangers staat.
Van de drie grootste organisaties kreeg alleen het Wereld Natuur Fonds er leden bij.
De aanhang groeide met 25.000 tot 850.000.
In de top tien van de grootste belangenclubs zagen ook de Dierenbescherming en de Vogelbescherming het aantal leden teruglopen met respectievelijk 3.676 en 737.
De andere organisaties boekten wel ledenwinst. Natuurmonumenten, dat de aanhang voor het tweede opeenvolgende jaar zag teruglopen, wijt de teruggang aan de economische recessie.
Volgens Natuurmonumenten stegen de inkomsten uit contributies, ondanks de terugloop van het ledenaantal, in vergelijking met vorig jaar wel met 1,6 miljoen euro.
Behalve een verhoging van de contributie is die toename volgens een woordvoerder toe te schrijven aan een stijging van het aantal giften. ,,Leden betalen een minimumcontributie van 18,50 euro.
Het staat ze echter vrij meer te betalen.
In vergelijking met het voorgaande jaar hebben we op deze manier meer geld binnengekregen.”
Veel organisaties stellen dat de geringere populariteit van het milieu een grote rol speelt bij de terugloop van het aantal leden. ,,Zeker in de landelijke politiek zie je dat groen is weggedrongen door economische belangen”, aldus de onderzoeker van Vroege Vogels, J. Huijsing.
Onderzoeksbureau Trendbox denkt dat de daling eenmalig is. ,,Als je mensen vraagt wat ze van natuur vinden dan blijkt circa twee derde van de bevolking het erg belangrijk te vinden”, aldus een woordvoerder.
En dat aantal is het afgelopen jaar weer iets gestegen.
Daaruit kan je afleiden dat ook de betalende aanhang in de nabije toekomst weer omhoog zal gaan.”

Door Redactie