Hoe tevreden is de Nederlandse burger?
Twee belangrijke aspecten van deze vraag zijn de waar- dering voor de samenleving en die voor het eigen leven.
In 2002 gaf 84% minstens een zes als rapport- cijfer voor de tevredenheid met de samenleving.
En 88% was tevreden tot buitengewoon tevreden met zijn of haar persoonlijke leven.
Gemiddeld rapportcijfer voor de samenleving: 6,5.
 In 2002 was van de mensen van 15 jaar en ouder 84 procent tevreden met de samenleving.
Dit vertaalt zich in een gemiddeld rapportcijfer van 6,5. Jong en oud, man en vrouw verschilden in deze waardering nauwelijks.
Ook de samenstelling van het huishouden is niet belangrijk voor het oordeel over de samenleving: stellen met kinderen onderscheiden zich nagenoeg niet van alleenstaanden en eenoudergezinnen.
De tevredenheid was iets groter naarmate het niveau van het genoten onderwijs hoger is.
Het liep van 6,3 bij personen met alleen lager onderwijs tot 6,6 bij mensen die hbo of universiteit afgerond hebben.
Tevredenheid eigen leven naar opleidingsniveau, 2002 
Verschillen in tevredenheid over persoonlijke leven Over het persoonlijke leven gaf 43 procent aan daar buitengewoon of zeer tevreden mee te zijn.
Verder was 45 procent tevreden, 9 procent tamelijk en 4 procent niet zo tevreden.
Vooral is de samenstelling van het huishouden van belang. Van de stellen met kinderen was 91 procent tevreden tot buitengewoon tevreden; van de alleenstaanden is dit nog maar 78 procent.
De eenoudergezinnen sluiten met 71 procent de rij.
Tevredenheid eigen leven naar samenstelling huishouden, 2002 Tevredenheid eigen leven naar samenstelling huishouden, 2002
Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe tevredener Van de hbo- of universitair opgeleiden was ruim de helft zeer tot buitengewoon tevreden, tegen een derde van de mensen met vbo of basisonderwijs.
Tussen mannen en vrouwen bestond nauwelijks verschil.
Jongeren in de leeftijd 15 tot en met 17 jaar waren het meest tevreden; de 75-plussers het minst.

Door Redactie