Iedereen heeft recht op gezonde lucht.
Maar op veel plaatsen in Nederland is de lucht nog onvoldoende schoon.
Langs drukke wegen in steden, maar ook in kleinere gemeenten zijn de concentraties stikstofoxiden en fijn stof hoger dan de gezondheidsnormen toestaan.
Wonen naast de snelweg kost gemiddeld 1 à 2 levensjaren.
Jaarlijks overlijden ca. 4.500 mensen in Nederland door luchtverontreiniging en zo’n 10.000 mensen ondervinden ernstige gezondheidsschade
Vijf provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu stelden een handreiking samen voor voor iedereen die meer wil weten over
gezonde lucht én voor iedereen die wil werken aan schonere, gezondere lucht in de buurt.
De handreiking geeft aan hoe je erachter kunt komen of de gezondheidsnormen in jouw stad overschreden worden,
wat je daar zelf aan kunt doen en wie je aan kunt spreken op de luchtkwaliteit bij jouw in de buurt.

Door Redactie