Het Rodenborch-College, de Rosmalense scholengemeenschap voor VMBOt-Havo-Atheneum met Latijn, houdt zaterdag 24 januari een open dag.
Bezoekers kunnen zich dan uitgebreid laten informeren over de wijze waarop het Rodenborch College vorm geeft aan onderwijskundige ontwikkelingen als Basisvorming,
Tweede Fase en VMBOt (Theoretische Leerweg).
Naast het aanbieden van  modern onderwijs probeert de school ervoor te zorgen dat iedere leerling zich zo goed mogelijk kan ontplooien:
een sterk lesprogramma, een goed opgezette begeleiding en een veilige sfeer zijn voor het Rodenborch-College de basis om zijn leerlingen optimale ontplooiingskansen te bieden.
Goed onderwijs in een veilige sfeer Het Rodenborch-College streeft naar onderwijs op maat:
leerlingen met verschillende capaciteiten krijgen zo optimaal mogelijk de kans om te werken aan de eigen ontwikkeling.
Er zijn drie afdelingen, maar tot en met de tweede klas is het voor leerlingen die twijfelen over de keuze van de afdeling mogelijk om die keuze tot het einde van de tweede klas uit te stellen.
Bovendien heeft het Rodenborch-College een VWO-plusopleiding:

VWO-leerlingen kunnen een extra programma volgen (ICT, Klassieke Vorming en Science) en worden in een speciale brugklas geplaatst.
De VWO-plusopleiding loopt door in de hogere klassen.
Leren is ook samen leren en van elkaar leren:

vanuit deze gedachte werkt de school aan een prettig schoolklimaat, waarin veel introductieactiviteiten en buitenlesactiviteiten worden georganiseerd.

Open Dag

De opzet van de eerste kennismaking tijdens de Open Dag is zo gekozen, dat belangstellenden in alle vrijheid kennis kunnen nemen van de verschillende aspecten van het Rodenborch-College.
Er wordt  uitgebreid informatie gegeven over o.a. de onderbouw, de VWO-plus- en de VMBOt-opleiding.
Men kan kennismaken met docenten van de verschillende vakken en informatie verzamelen over de inhoud van de vakken.
Tevens worden er demonstraties bij de practicumvakken en demonstratielessen gegeven.
Er is informatie over de verschillende buitenlesactiviteiten.
De oudervereniging presenteert zich hier en er is een expositie van werkstukken, gemaakt in de lessen handvaardigheid en tekenen. 
“Medewerkers en oudervereniging stellen het op prijs om u persoonlijk te ontmoeten”, benadrukt rector Chris Vennekens.
Basisschoolverlaters, hun ouders en ook andere belangstellenden zijn zaterdag 24 januari 2004
tussen 9.00 en 13.00 uur van harte welkom.

Wie zich uitgebreid wil laten informeren, dient daar wel voldoende tijd voor uit te trekken.
Voor kinderopvang wordt gezord.
Basisschoolverlaters kunnen zich ook inschrijven voor de snuffelstage op 4, 11 en 18 februari: zij kunnen dan kennismaken met het Rodenborch-College op een gewone lesdag.
Omdat de Open Dagen in Oss later zijn, kunnen basisschoolverlaters uit Nuland, Geffen en Vinkel zich ook later aanmelden dan tijdens de officiƫle aanmeldingsdagen in maart.

 

 

Door Redactie