De werkgroep Ouderen van de wijkraad Molenhoek gaat in samenwerking met het Platform Rosmalen Ouderen Proof
en met medewerking van het bestuur van de HH. Bernadette-Laurentius parochie, in januari beginnen met een maandelijkse contactmiddag voor oudere wijkbewoners.
Voor de eerste helft van dit jaar zijn de geplande data: 13 januari, 10 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni.

Tijdens het project Rosmalen Ouderen Proof in 2003 is – onder meer in de Molenhoek aangegeven dat 55-plussers behoefte hebben aan meer contacten in de wijk.
Via deze ouderen-contact-middagen willen de wijkraad Molenhoek en het Platform Rosmalen Ouderenproof in deze behoefte voorzien.
In eerste instantie zullen de bijeenkomsten in het teken staan van kennismaken en ontmoeten.
Later kunnen, in samenspraak met de deelnemers, ook gezamenlijke activiteiten worden ondernomen.

Belangstellenden zonder eigen vervoer kunnen een beroep doen op de Hulpdienst voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken in Rosmalen,(Tel: 073 – 521 28 54)
De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 januari van 15.00 tot 17.00 uur.

Door Redactie