Het aantal files op deNederlandse wegen is afge- lopen jaar met ruim duizend toegenomen ten op- zichte van 2002.
Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de VerkeersInformatieDienst (VID).
Een van de oorzaken van de toename van het aantal files was de neersla, vooral in de eerste maanden van 2003.
Het mooie zomerweer droeg ook een steentje bij. De filedruk door vakantie- en recreatieverkeer verdubbelde hierdoor bijna.
In totaal stonden er afgelopen jaar 33.977 files; in 2002 waren dat er nog 32.901.
De filedruk, het aantal minuten dat er file staat maal de lengte van die files, steeg met 5,7 procent. In 2002 was deze nog fors teruggelopen met 7 procent ten opzichte van 2001.
Wegwerkzaamheden waren goed voor minstens 6,2 procent van de filedruk, een stijging van 0,7 procent ten opzichte van 2002.
4496 uur file

Door Redactie