De werkgroep Ouderen van de wijkraad Molenhoek gaat in samenwerking met het Platform Rosmalen Ouderen Proof en dankzij de medewerking van het parochiebestuur van de HH. Bernadette-Laurentius parochie, in januari 2004 beginnen met een maandelijkse contactmiddag voor oudere wijkbewoners.
Deze ouderen contactmiddagen worden gehouden in de kerkzaal aan de Oude Baan ieder tweede dinsdag van de maand en steeds van 15.00 tot 17.00 uur.
De planning voor 2004 ziet er als volgt uit: 13 januari, 10 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, en 8 juni.
Tijdens het project Rosmalen Ouderen Proof in 2003 is onder meer in De Molenhoek aangegeven dat 55-plussers behoefte hebben aan meer contacten in de wijk.
Via deze ouderen contactmiddagen willen de wijkraad Molenhoek en het Platform Rosmalen Ouderenproof in deze behoefte voorzien.
In eerste instantie zullen de bijeenkomsten in het teken staan van kennismaken en ontmoeten.
Later kunnen, in samenspraak met de deelnemers, ook gezamenlijke activiteiten worden ondernomen.
Tijdens het sociale samenzijn is er koffie, thee en fris verkrijgbaar.
Belangstellenden zonder eigen vervoer kunnen een beroep doen op de hulpdienst voor ouderen,
gehandicapten en chronisch zieken 521 28 54.
Dinsdag 13 januari 15.00 – 17.00 uur: eerste ouderen contactmiddag 55-plussers De Molenhoek in de parochiezaal.

Door Redactie