Gezond bloed is van levensbelang.
Wanneer je een ernstige bloedziekte hebt, het slachtoffer van een verkeersongeval bent, of een zware operatie moet ondergaan, kan gezond bloed een zaak zijn van leven of dood.
Op dat moment hangt alles af van de voorraad bloed gegeven door vrijwillige bloeddonors.
Sanquin is op grond van de Wet inzake bloedvoorziening als enige organisatie in Nederland aangewezen om zorg te dragen voor onze behoefte aan bloed en bloedproducten
Verdeeld over het land heeft de organisatie honderden donorcentra waar vrijwilligers bloed kunnen geven.
De Sanquin bloedbank zorgt ervoor dat in het ziekenhuis bloed beschikbaar is.
Er is behoefte aan meer mensen die bereid zijn één of enkele malen per jaar een halve liter bloed af te staan, om patiënten te helpen.
Een hoeveelheid die absoluut geen gevaar vormt voor de gezondheid van de donor.
Het mooie van bloed geven is, dat je zeker weet dat je iemand anders helpt.
Het motto van Sanquin luidt dan ook: ‘Geef voor leven, geef bloed’.
Van 2 tot en met 13 februari 2004 is Sanquin met een informatiestand aanwezig in het Jeroen Bosch Ziekenhuis op de locaties:
* Carolus

* Groot Ziekengasthuis

* Willem-Alexander

Ook kunt u voor meer informatie terecht op de website www.sanquin.nl.
U kunt zich als bloeddonor aanmelden via het gratis telefoonnummer (0800) 256 33 22 65.

Door Redactie