Op dinsdag 20 januari vindt het maandelijks spreekuur van Rosmalens Belang plaats in het voormalig Gemeentehuis van Rosmalen aan de  Hoff van Hollantlaan.

Aanvang 18.00 uur, einde 19.00 uur.

Namens de Gemeenteraadsfractie van Rosmalens Belang is Ad Schouten aanwezig en de vereniging wordt vertegenwoordigd door Wiljo van der Plas.

Uw wensen en opmerkingen zullen worden doorgeleid en de nodige acties zullen worden ingezet.
U ontvangt zelf bericht over hoe Rosmalens Belang omgaat met uw inbreng.

Voor inlichtingen en afspraken kunt u bellen met Wiljo van der Plas, 073 – 521 22 30, maar U bent ook zonder afspraak van harte welkom.

Secretariaat: Heibloem 2, 5242 JS Rosmalen,  073 –  521 16 14, website: www.rosmalensbelang.nl

Door Redactie