Op vrijdag 16 januari om 20.00 uur zal er in de Samen-op-weg-kerk in Berlicum een theologisch
café worden gehouden waar prof. dr. C.J. den Heyer de speciale gast zal zijn.

Het theologisch café is opgezet om belangstellenden op een open en laagdrempelige manier te laten kennismaken met iemand uit de wereld van kerk en theologie.
De ervaring heeft geleerd dat ook mensen die zich niet tot de zondagse kerkdienst voelen aangetrokken deze bijeenkomsten graag bezoeken.
De opzet is eenvoudig: allereerst is er een tweegesprek tussen Den Heyer en de gastheer van de avond: ds. Herman Koetsveld, predikant van de Samen-op-weg-gemeente Berlicum\Rosmalen.
Na een pauze krijgen de aanwezigen alle gelegenheid om met Den Heyer in gesprek te gaan.
Gezien de beperkte capaciteit is het noodzakelijk dat men zich van tevoren opgeeft.
Dat kan tot dinsdag 13 januari per e-mail naar:
hkoetsveld@hetnet.nl.
Theologisch Café met prof. dr. den Heyer, vrijdagavond 16 januari 2004, 20.00 uur in de
Samen-op-weg-kerk, Raadhuisplein, Berlicum.

Door Redactie