Trevor Watts diept de mogelijkheden van combina- ties tussen niet-Westerse ritmiek en jazz verder uit. Dat resulteert in bijna hypnotiserende muziek, waarbij de luisteraar het gevoel krijgt dat die zowel vooruit als achteruit gespeeld wordt.
Donderdag 8 januari, aanvang 21.00 uur, in Het Muziekcentrum ‘s-Hertogenbosch. Entree: € 12,50 / € 10,-.

Door Redactie