Op basis van de Verordening sport wordt jaarlijks de verenigingssubsidie afgewikkeld.
Alle sportverenigingen, die over 2003 verenigingssubsidie hebben ontvangen, hebben al een aanvraagformulier voor 2004 toegestuurd gekregen.
Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om in 2004 in aanmerking te komen:

– U moet een sportvereniging zijn met volledige  rechtsbevoegdheid, gevestigd en werkzaam  binnen ’s Hertogenbosch.
– Waar een sport wordt beoefend waarvan de desbetreffende bond is aangesloten bij het NOC*NSF.

– De sportvereniging telt ten minste twintig jeugdleden jonger dan 19 jaar (gemiddelde over 1 januari 2003 en 1 juli 2003) en woont binnen de grenzen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Als u meent een beroep te kunnen doen op de verenigingssubsidie voor 2004, kunt u een formulier aanvragen bij de afdeling Sport en Recreatie 073 – 615 97 64.
Dit formulier moet u ingevuld en ondertekend vóór 1 februari opsturen naar de gemeente ‘s-Hertogenbosch, afdeling Sport en Recreatie, Postbus 12345, 5200GZ  ‘s-Hertogenbosch

 

 

 

Door Redactie