Tot nu toe vonden de gemeenteraadsvergaderingen plaats in het Noorbrabants Museum aan de Verwersstraat.
De commissievergaderingen werden gehouden in het Stadhuis aan de Markt.
De afgelopen tijd is nieuwbouw gerealiseerd Achter het Stadhuis.
Dit nieuwe bestuurscentrum neemt deels de taken over van het Stadhuis.
Zo vinden de openbare vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies vanaf nu plaats in het nieuwe bestuurscentrum.
Het nieuwe bestuurscentrum is gevestigd aan Achter het Stadhuis 5.
De eerstkomende raadsvergadering is op dinsdag 27 januari.
De reguliere commissievergaderingen vinden deze maand plaats van 12 tot en met 19 januari.
Bij de receptie in de nieuwe ontvangsthal wijst men u de weg naar de juiste vergaderruimte.
De agenda, aanvangstijdstippen en overige informatie vindt u op de website van de gemeente ‘s-Hertogenbosch

 

 

 

Door Redactie