Een viertal bezorgde ouders in de woonwijk rondom de molen heeft Mobiteam De Molen opgericht.
Mobiteams zijn een initiatief van de ANWB, het ministerie van verkeer en Waterstaat en het ministerie van VROM.
Zij willen concrete en realiseerbare verbeteringsvoorstellen voorleggen aan de gemeente.
Het viertal ouders vindt de verkeersveiligheid in de wijk niet optimaal voor hun kinderen.
het verkeer rijdt met name in de Rooseveltlaan, Jan Evertsenlaan en Churcilllaan erg hard.
Meer doorgaand  en sluipverkeer, maar ook bijvoorbeeld scooters, onoverzichtelijke bochten, het ontbreken van trottoirs en de slechte staat van het wegdek, zorgen voor verkeersonveilige situaties.

 

 

 

 

 

Door Redactie