Bijna 40% van de kroppen sla in supermarkten bevatten illegale bestrijdingsmiddelen.
Het gaat onder meer om zogeheten neurotoxische stoffen.
Deze kunnen schade aan het zenuwstelsel veroorzaken.
Vooral jonge kinderen lopen hierbij risico.
Onafhankelijke testen tonen aan dat een deel van de Nederlandse tuinbouw illegale bestrijdingsmiddelen gebruikt.
Dit blijkt uit metingen die Milieudefensie, consumentenvereniging Goede Waar & Co en Stichting Natuur en Milieu hebben laten verrichten.
In alle onderzochte supermarkten is sla aangetroffen die schadelijke bestrijdingsmiddelen bevat.
In 37% van de onderzochte slakroppen werden ook stoffen aangetroffen die in Nederland verboden zijn.
Bovendien werd bij 16% van de onderzochte sla de norm van de Warenwet overschreden.
Het onderzoek naar Nederlandse kropsla vormt na druiven en nectarines het derde product in korte tijd waarbij te veel of verboden bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen.

Door Redactie