Onder deze titel worden een aantal  informatieve bijeenkomsten georganiseerd over verlies, verdriet en rouw.
Het eerstvolgende thema is ‘Dood – gewoon?’ over rouw en verliesverwerking met kinderen/jongeren door Praktijk de Vuurvlinder van Ingrid van Ballegooij en Cor Vermaat.
Een geliefd persoon verliezen is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind of jongeren.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdagavond  27 januari  van 19.30-21.30 uur in Basisschool De Troubadour, Mozartlaan 17 in Rosmalen(toegang gratis).
Als omgeving, ouder(s), familie, buren, leerkracht, wordt je geconfronteerd met heftige emoties, zoals b.v. boosheid, verdriet en angst.
Hoe ga je hiermee om?”Deze avond is bedoeld voor mensen die hiermee zelf, of in hun omgeving te maken krijgen (ouders, jongeren, leerkrachten etc.).
Tijdens deze bijeenkomsten zal ingespeeld worden op de persoonlijke behoefte en vragen van de deelnemers en staat de uitwisseling van ervaringen centraal (desgewenst anoniem).
Na afloop van de bijeenkomst, is er gelegenheid tot napraten voor diegenen, die daar behoefte aan hebben.
Voor jongeren die speciaal met leeftijdsgenoten willen praten over verlieservaringen is er op donderdagavond 12 februari a.s. een inloopavond in het Jongerencentrum “Number One”, in Rosmalen.

Voor meer informatie kunt u bellen met Ingrid Claassens van Divers, Team Welzijnswerk in Rosmalen, tel. 073 5216 461.

Door Redactie