De wachtlijstbrigade bij Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant heeft de opdracht om in negen maanden
tijd de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen daar ruim € 540.000 voor beschikbaar.
Volgens gegevens van het Bureau Jeugdzorg stonden op1 oktober 2003 ruim 300 cliënten op de wachtlijst
voor de toegang van Bureau Jeugdzorg.
Daarnaast wachten nog eens bijna 400 cliënten op vrij toegankelijke hulp van het Bureau Jeugdzorg.
De Provincie vindt deze situatie ongewenst.
Het Bureau Jeugdzorg heeft tot taak na te gaan of er jeugdzorg nodig is voor jeugdigen en ouders met
ernstige opgroei- en opvoedproblemen.
Vanwege de bestaande wachtlijsten bij het Bureau Jeugdzorg kan nu niet tijdig bepaald worden of cliënten intensieve hulp nodig hebben.
Jeugdigen en ouders van wie duidelijk is dat zij geen intensieve hulp nodig hebben, maar wel geholpen
zijn met lichte, vrij toegankelijke hulp, moeten nu vaak ook maanden op deze lichte hulp wachten.
Gedeputeerde Roel Augusteijn vindt dat deze wachtlijsten zo spoedig mogelijk opgelost moeten worden. Daarom is een aanvalsplan ontwikkeld en gaat de wachtlijstbrigade de wachtlijsten bij de
verschillende vestigingen te lijf.

Door Redactie