Vanaf 1 januari 2004 verandert het een en ander in Nederland en Europa.
ROS kabelkrant geeft u de komende dagen een kort overzicht van deze veranderingen die u ook kunt nalezen op de website regering.nl.

* Veranderingen in het ziekenfonds
Een aantal vergoedingen in het ziekenfonds en de standaardpakketpolis verandert na 1 januari.
Zo verdwijnen onder meer de pil en tandartsvergoedingen uit het ziekenfondspakket.

Standaard HIV-test voor zwangere vrouwen
Met ingang van 2004 krijgen alle zwangere vrouwen een standaard HIV-onderzoek aangeboden in de twaalfde week van hun zwangerschap.
Dit is bedoeld om de overdracht van HIV op baby’s te verminderen.

Opvragen donorgegevens kunstmatige bevruchting
Vanaf 1 januari kunnen ouders van kinderen die uit kunstmatige bevruchting zijn geboren, medische, fysieke en sociale gegevens opvragen van de donor.
Het kind zelf kan de informatie opvragen als hij of zij ouder is dan 11 jaar.
Persoonsgegevens van de donor kunnen vanaf 1 juni 2004 worden opgevraagd.
Daarbij geldt dat alleen gegevens worden gegeven van donoren die na 1 juni 2004 zaad- of eicellen hebben afgestaan, of als de donor er zelf geen bezwaar tegen heeft.

Woon-werkverkeer
Woon-werkverkeer wordt vanaf 1 januari gezien als zakelijk verkeer.
De maximale belastingvrije vergoeding van zakelijke kilometers is vastgesteld op € 0,18 per kilometer, ongeacht het vervoermiddel.
Dit betekent dat de werkgever vanaf 2004 elke zakelijke kilometer, dus ook elke kilometer voor
woon werkverkeer, tot maximaal € 0,18 per kilometer belastingvrij kan vergoeden.

Kerstpakket
Met ingang van 1 januari 2004 kunnen werkgevers één keer per jaar een cadeaupakket geven aan werknemers zonder dat belasting wordt geheven.
Het pakket mag niet meer kosten dan 35 euro.

Hypotheekrenteaftrek wordt beperkt
Bij de aankoop van een ander eigen huis moet de overwaarde van het verkochte huis worden gebruikt voor de aankoop van het nieuwe huis.
De hypotheekrente voor het nieuwe huis is aftrekbaar voorzover de hypotheek nodig is boven op de overwaarde van het verkochte huis.

Kinderzitplaatsen
Kinderen ouder dan drie jaar mogen vanaf 1 januari 2004 niet langer een plaats in een auto of bus delen met een ander.

Rookvrije werkplek
Vanaf 1 januari 2004 heeft iedereen recht op een rookvrije werkplek (met uitzondering van mensen die werken in tabaksspeciaalzaken en in het internationaal en buitenlands personenvervoer; ook voor horecapersoneel gelden vooralsnog afwijkende afspraken).
Een werkgever kan wel een afgesloten rookruimte inrichten, maar is daartoe niet verplicht.

Belastingkorting werkgevers
Per 1 januari ontvangen werkgevers €1500 belastingkorting als zij een werkloze jongere in dienst nemen.

Doorbetalingsregeling zieke medewerkers
Vanaf 1 januari 2004 moeten werkgevers een zieke medewerker twee jaar 70% van het laatste loon doorbetalen in plaats van één jaar.

WAO-basispremie voor werkgevers afgeschaft
Per 1 januari 2004 hoeven werkgevers geen basispremie voor de WAO te betalen voor werknemers van 55 jaar en ouder.
Deze premie vervalt ook als ze werknemers van 50 jaar en ouder in dienst nemen.
Het kabinet stimuleert werkgevers zo om oudere medewerkers in dienst te nemen of door te laten werken.

Nieuwe bijstandswet
De nieuwe bijstandswet treedt op 1 januari in werking.
Het doel van de wet is om zoveel mogelijk mensen in de bijstand aan werk te helpen.
Vanaf die datum zijn gemeenten, ook financieel, verantwoordelijkvoor de uitvoering van de bijstand en voor de begeleiding naar een baan.

Sollicitatieplicht
Oudere werknemers van 57,5 jaar en ouder die vanaf 1 januari 2004 werkloos worden, zijn vanaf 1 januari verplicht te solliciteren.
Mensen ouder dan 57,5 jaar die al een WW-uitkering ontvingen voor 1 januari 2004 zijn vrijgesteld van deze verplichting, tenzij zij korter dan één jaar werkloos zijn.
De sollicitatieplicht geldt ook niet voor mensen die voor 1 januari 2004 werkloos zijn geworden en die op 1 mei 1999 57,5 jaar of ouder waren.

Reisdocumenten
De maximumtarieven voor het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten worden per 1 januari 2004 verhoogd.
Het gaat om een stijging van ongeveer 2 euro per document.

Stabiliteitsfonds
Voor ontwikkelingshulp in conflictgebieden wordt op 1 januari een stabiliteitsfonds opgericht.
Het doel van het fonds is om snel en flexibel middelen in te kunnen zetten voor activiteiten die bijdragen aan een stabiele en veilige omgeving in landen die in oorlog zijn of net een oorlog achter de rug hebben.

Europees Arrestatiebevel
Het Europees arrestatiebevel wordt op 1 januari ingevoerd.
Hierdoor kunnen verdachten van misdrijven sneller en eenvoudiger worden uitgeleverd tussen lidstaten van de Europese Unie.

Door Redactie