WERKBRUG GEPLAATST

In de nacht van afgelopen woensdag op donderdag (tijdens de sneeuwjacht) is een werkbrug geplaatst
over de Deken van Roestellaan, net voor de kruising bij de Maliskampse kerk.
In verband met het uitgraven van de tunnelbak ontstond er veel werkverkeer, hetgeen gevaar voor de
andere weggebruikers opleverde.
Met het zand dat uit de tunnelbak komt is een noodviaduct gemaakt zodat de grote vrachtauto’s ongehinderd kunnen oversteken.