KEI-educatie organiseert voor vrouwen een drietal informatiebijeenkomsten waar ingegaan wordt op  het thema (communicatie)verschillen tussen mannen en vrouwen.
Docent Marthe Damen geeft informatie over de verschillen tussen mannen en vrouwen, waar die verschillen vandaan komen en wat de gevolgen zijn 
voor de man-vrouw verhouding en de rolverdeling tussen mannen en vrouwen.
Met de campagne ‘Wie doet thuis wat?’ wil de overheid bereiken dat mannen en vrouwen praten over de verdeling van zorgtaken en betaalde arbeid.
Oftewel tussen werk en zorg. Wellicht zijn deze bijeenkomsten een goede aanzet om thuis verder te praten.
Vrouwen die belangstelling hebben zijn van harte welkom deel te nemen aan de info-ochtenden om samen met Marthe en andere vrouwen dit thema te bespreken. 
De bijeenkomsten worden gehouden op donderdagochtenden 29 januari, 5 en 12 februari van 9.30 uur tot 12.00 uur in Cultureel Centrum De Bron, T.M. Kortenhorstlaan 2 in Rosmalen.
Kosten  5,00.
Aanmelden bij Kei-educatie van Team Welzijnswerk in Rosmalen, stichting Divers, Burg. Nieuwenhuijzenstraat 4 in Rosmalen, telefoon (073) 521 6461.  

 

 

 

Door Redactie