DIPLOMAUITREIKING OP AZC ROSMALEN

Paragraaf

In het voormalig restaurant Kukutana op het asielzoekerscentrum aan de Graafsebaan is aan een
aantal asielzoekers het diploma Horeca-Assistent uitgereikt.
De zeven gediplomeerden komen uit Rusland, Burundi, Sierra Leone en Irak en hebben de afgelopen vier
jaar elke woensdag in restaurant Kukutana de maaltijden bereid en geserveerd.
De cursus stond onder leiding van docent Pieter van Breugel en kok Octo Tetelepta en werd in zijn geheel
gegeven op het AZC Rosmalen.
De geslaagden hebben een geweldig resultaat geboekt doordat hun cijfer boven het landelijk gemiddelde ligt.
Restaurant Kukutana is jarenlang een onmoetingsplek geweest waar tevens gelegenheid was kennis te maken met bewoners uit andere opvangcentra. Naar schatting zijn in de afgelopen zeven jaar 11.000
maaltijden geserveerd in dit sfeervolle reataurant, helaas heeft Kukutana afgelopen november haar deuren moeten sluiten vanwege het feit dat het AZC Rosmalen wordt opgeheven.