DUBBEL JUBILEUM ZONNEBLOEM HINTHAM

In 1978 was er in Hintham een groep mensen sociaal actief onder de naam ‘Helpt Elkander’.
Zij werden toen door het Zonnebloemcomite benaderd om de Zonnebloemtaken op zich te nemen.
Ton Horn- Cornelissen en Els van Lent-Tibosch waren twee dames van dat eerste uur.
Ook werden zij respectievelijk voorzitter en penningmeester van de daarna opgerichte afdeling
Zonnebloem Hintham.
In 1997 gaf Ton Horn de voorzittershamer over aan Els van Lent.
Al de afgelopen jaren zijn zij zeer actief gebleven bij activiteiten van de Zonnebloem.
zoals de Zonnebloemboot, de theatrertournee, het bezoeken van gasten, het jaarlijkse afdelingsuitstapje en de jarenlange deelname aan de rommelmarkt inde Biechten.
In 1997 heeft Ton Horn het voorzitterschap overgedragen aan Els van Lent.
Op maandagmorgen 9 februari werden zij voor hun 25 jarig lidmaatschap en vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem gehuldigd.
In het zaaltje naast de Annakerk waren veel collega-vrijwilligsters/ers bijeen tezamen met enkele speciale
gasten.
Een mooie hulde aan twee geweldige vrijwilligsters.